CRM Terminarz

Comarch ERP Optima moduł CRM

Pod pojęciem CRM kryje się szeroko rozumiane zarządzanie relacjami z klientami. W programie Comarch ERP Optima dostępnych jest szereg funkcji, które ułatwiają obsługę klienta. Moduł CRM umożliwia rejestrację kontaktów i zadań związanych z klientami. Zadania możemy wyświetlić w formie graficznej w Terminarzu, który ułatwia planowanie spotkań oraz innych zadań. Dzięki zintegrowanej aplikacji Comarch ERP Optima. Przypominacz można wyświetlać przypomnienia o zbliżających się terminach. Oprócz rejestracji kontaktów/zadań, możemy tworzyć faktury cykliczne, wysyłać maile, smsy, przygotowywać oferty handlowe. 

Funkcjonalność modułu Comarch ERP Optima CRM obejmuje:

 • rejestrację kontaktów z klientami (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.), a także harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności,
 • faktury cykliczne – automatyczne generowanie kompletu faktur dla wielu podmiotów (zobacz film),
 • obsługę firmowej skrzynki pocztowej (email/poczta elektroniczna),
 • przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych.

Dodatkowo moduł Comarch ERP Optima CRM Plus zawiera mechanizm 

schemat windykacji crm

automatycznej windykacji należności.

W ramach procesu windykacji możliwe jest:

 • automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
 • tworzenie kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami,
 • generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach,
 • blokowanie sprzedaży.

serwisComarch ERP Optima Serwis

Moduł Comarch ERP Optima Serwis dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych. Potrzeby firm w zakresie usług serwisowych zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania. Stąd, w zależności od firmy w module Comarch  ERP Optima Serwis można:
 • rejestrować wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i „w toku”),
 • harmonogramować zadania i rejestrować wykonane czynności,
 • rejestrować historię realizacji napraw (wraz z rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części,
 • bezpośrednio z poziomu zlecenia wystawić fakturę/ paragon na wykonaną usługę,
 • w przypadku zleceń związanych z wyjazdem do Klienta istnieje możliwość zarezerwowania czasu będzie to widoczne w terminarzu operatora.
Moduł Comarch ERP Optima Serwis może współpracować z modułem Comarch ERP Optima Faktury (w zakresie wystawiania faktur) oraz z modułem magazynowym Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus (w zakresie pobierania części z magazynu). Jednak moduły te nie są wymagane do funkcjonowania modułu serwisowego (jeżeli Użytkownik nie posiada modułów handlowo-magazynowych to funkcje przekształceń do dokumentów handlowych i magazynowych nie będą dostępne).

Zlecenia serwisowe w walutach obcych. W systemie istnieje możliwość rejestracji zleceń w walutach obcych. W walucie podawana jest zarówno wartość poszczególnych części i czynności jak i całego zlecenia. Wartości te są ponadto przenoszone na dokumenty (FA/PA/WZ) powstałe przy realizacji zlecenia.

Zlecenia cykliczne. Często w praktyce zdarza się, że firmy serwisujące wykonują zlecenia serwisowe z pewną określoną regularnością i wedle określonego schematu np. w przypadku przeglądów serwisowych. Dlatego moduł Comarch ERP Optima Serwis umożliwia zdefiniowanie Wzorców zleceń cyklicznych.

Terminarz jest funkcją obejmująca wizualizację zadań z możliwością dodawania/edycji zadań z tego poziomu. W terminarzu oprócz zadań CRM, wyświetlane są również czynności dla zleceń z modułu Serwis, etapy z modułu Obieg Dokumentów oraz nieobecności pracowników, wprowadzone w module kadrowo-płacowym: urlopy, zwolnienia lekarskie i inne.

Pozostałe nasze strony