W przeciętnej firmie codziennie generowanych jest tak dużo danych, że coraz trudniej je analizować. Wówczas nieocenionym wsparciem w zakresie bieżącej analizy sytuacji firmy jest rozwiązanie Business Intelligence.

Szybki i wygodny dostęp do informacji

dashboard

 • Raporty elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie.
 • Możliwość prostego, samodzielnego tworzenia raportów przez pracowników za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”), lub wykorzystania bazy kilkudziesięciu standardowych, gotowych do zastosowania analiz.
 • Automatyczne powiadomienia i alerty e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach.
 • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych — wygodne rozwiązanie dla osób pracujących poza biurem.

Możliwości analityczne zgrupowane w kilku obszarach:

 • Logistyka — dzięki wsparciu tego obszaru możliwość kompleksowego raportowania danych związanych z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów.
 • CRM — wiedza o efektywności w poszczególnych etapach kampanii marketingowej, kontrola przychodów, kosztów i ilości sprzedawanych towarów w ramach kampanii. Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej.
 • Wizyty i transport — analizy wysłanych firmowych dokumentów i paczek z uwzględnieniem kryterium czasu, konkretnego spedytora, rodzaju transportu itp.
 • Płatności — analiza zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy, dokładna kontrola historycznych rozliczeń, a także bieżąca kontrola należności i zobowiązań.
 • Księgowość — pełna analiza obrotów i sald na kontach księgowych, tworzenie zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika.
 • Produkcja — pełna informacja na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie.
 • Wyniki operacyjne — informacje na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów.
 • Business Scorecard — zestawienie, dające możliwość zdefiniowania od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi barometrami kondycji firmy. Stała analiza wartości oraz trendu tych wskaźników i porównanie z wartościami. pożądanymi, pozwoli łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.
 • Budżetowanie — pomoc w określaniu i realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa, poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu.
 • Data mining — możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości.

Comarch BI Point

To najnowsza aplikacja Comarch Business Intelligence, która skierowana jest do kadry zarządzającej, analityków, jak i działu controllingu w przedsiębiorstwie. Celem, jaki postawiliśmy sobie przy jego tworzeniu było powstanie rozwiązania możliwie najbardziej intuicyjnego i przyjaznego użytkownikowi. Szczególną uwagę zwrócilismy na prostotę obsługi, eleganckie formy graficzne i dostępność na różnych urządzeniach. 

Wszystkie funkcje aplikacji są dostępne przez Internet, więc z dowolnego miejsca na świecie użytkownik ma dostęp do swoich i udostępnionych przez innych informacji za pomocą komputera, jak również urządzeń mobilnych.

Pozostałe nasze strony