Pełne wsparcie kadrowo-płacowe

Formularz danych kadrowych pracownika

 • Obsługa procesu kadrowo-płacowego — od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń.
 • Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy.
 • Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników.
 • Automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń.
 • Integracja z urządzeniami RCP — Rejestratorami Czasu Pracy.
 • Pełna zgodność z aktualnymi przepisami prawa — stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian.
 • Ewidencja kwalifikacji i uprawnień pracowników.
 • Wbudowane mechanizmy pilnowania i przypominania o wygasających uprawnieniach, badaniach, umowach itp.

Obsługa deklaracji

 • Rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych i rozliczenie właścicieli — dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego,
 • Wysłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik.
 • Wysyłanie deklaracji PFRON oraz SodiROffline.
 • Wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów.
 • Wydruki deklaracji podatkowych; dostępne są również np. umowa o pracę, świadectwo pracy, lista pracowników pełna/skrócona, lista pracowników przyjętych i zwolnionych w zadanym okresie, raporty o badaniach okresowych, nieobecnościach, karty pracy, struktury zatrudnienia i inne.

 

Pozostałe nasze strony