procesy logoTworzenie bazy wiedzy o klientach:

 • Kompleksowa obsługa korespondencji firmy, dostępna zarówno z systemu, jak i poprzez stronę internetową.
 • Możliwość przechowywania istotnych dokumentów (repozytorium elektronicznych dokumentów, współpraca z urządzeniem skanującym).
 • Ochrona przed utratą danych w przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu papierowego (jeśli został wcześniej wprowadzony do obiegu dokumentów).
 • Prosta analiza ścieżek obiegu dokumentu dzięki ich graficznej wizualizacji, począwszy od dostarczenia do firmy, poprzez wszystkie procesy wewnętrzne, a skończywszy na odnotowaniu w pocztowej książce nadawczej.
 • Przejrzysta struktura podziału dokumentów – ewidencja według dokumentów przychodzących, wychodzących, wewnętrznych.
 • Ułatwienie pracy nad dokumentem w ramach obiegu dzięki mechanizmom automatycznych powiadomień (zadania w systemowej Skrzynce Pracownika lub terminarzu, bądź w zewnętrznej skrzynce mailowej).
 • Szybkie i sprawne wyszukiwanie pożądanych informacji dzięki możliwości oznaczania dokumentów kodem EAN.
 • Redukcja kosztów poprzez ograniczenie ilości tradycyjnych, papierowych dokumentów.
 • Sterowanie przepływem pracy i uporządkowanie przepływu informacji w przedsiębiorstwie.

Intuicyjne narzędzia workflow pozwolą zamodelować dowolną ścieżkę przepływu dokumentów, działań, zadań:

workflow


Modelowanie procesów biznesowych

 • Zapewnienie kontroli i przejrzystości działań zachodzących wewnątrz organizacji, dzięki dostępnej w systemie skrzynce zadań, przypisanej indywidualnie do każdego pracownika.
 • Ułatwienie egzekwowania zadań przydzielonych pracownikom dzięki automatycznie generowanym przez system przypomnieniom.
 • Możliwość częściowej lub całkowitej automatyzacji zadań rutynowych, nie wymagających decyzji ludzkich — stopień zaangażowania pracownika w tego typu procesy jest elastycznie definiowany na etapie tworzenia modelu procesu.

Praca zdalna za pomocą aplikacji mobilnej

 • Korzystanie z aplikacji na systemie operacyjnym Android oraz iOS,
 • Pełna obsługa dokumentów zgodnie ze zdefiniowanymi procesami,  
 • Dostęp do zawsze aktualnej informacji na temat statusu zarejestrowanego dokumentu,
 • Możliwość pracy z dokumentami z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu,
 • Przypomnienia o dokumentach oczekujących na podjęcie decyzji,
 • Intuicyjność aplikacji oraz łatwa obsługa za pomocą gestów na ekranie dotykowym,
 • Zautomatyzowanie i skrócenie czasu pracy z dokumentami elektronicznymi,
 • Przeznaczona dla osób często będących w delegacji, które muszą zatwierdzać ważne dokumenty.

 

Pozostałe nasze strony