proces produkcji

Optymalizacja procesów wytwórczych, możliwość łatwego ustalenia rzeczywistego kosztu produkcji dla poszczególnych wyrobów, czy eliminacja tzw. wąskich gardeł w procesie produkcyjnym – to usprawnienia pożądane w firmach produkcyjnych, bez względu na branżę czy specyfikę samego procesu technologicznego (produkcja jednostkowa, seryjna). 

Definiowanie technologii

Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających parametry wchodzące w skład procesu produkcji konkretnego produktu lub kilku produktów:

 • W ramach technologii definiowane są operacje produkcyjne, dla których określa się parametry technologiczne oraz przypisuje się im surowce i zamienniki surowców (BOM — Bill of Materials), półprodukty oraz produkty.
 • Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach.

Konfigurowanie produktu

konfigurator produktu

Głównym zadaniem konfiguratora produktu jest wsparcie procesów produkcji i sprzedaży wyrobów pod indywidualne zamówienie. Narzędzie pozwala na: 

 • Wygodne budowanie technologii oraz przygotowywanie rentownych ofert za pomocą kreatora bazującego na macierzy powiązań pytań i odpowiedzi.
 • Narzędzie do kalkulacji kosztów wytworzenia produktów oraz symulacji cen sprzedaży w oparciu o szereg parametrów.
 • Możliwość oznaczenia kolejnych kroków – czyli np. operacji produkcyjnych.

Planowanie strategiczne i operacyjne

Planowanie strategiczne i operacyjne

 • Raportowanie obciążenia gniazd roboczych.
 • Prowadzenie symulacji określających na kiedy jestem w stanie zrealizować potencjalne zamówienie.
 • Możliwość wykorzystania wielu metod planowania produkcji, w zależności od potrzeb firmy i wymagań projektu.
 • Możliwość planowania od wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz).
 • Uzależnienie czasu czynności planowanych od ilości podpiętych zasobów.
 • Generowanie rezerwacji na surowce, a w przypadku ich braku — na zamienniki. 
 • Raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji. 
 • Generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji. 
 • Łatwa modyfikacja planowanego czasu operacji na wykresie Gantta (metodą „przeciągnij i upuść”).
 • Raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych i ich przepinanie między zleceniami.

Rejestracja produkcji za pomocą elektronicznych kart pracy

Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie

 • Możliwość rejestrowania wykonania całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części.
 • Podgląd czynności i ich realizacji dla wskazanego stanowiska, pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu itd.

Analiza całkowitej efektywności wyposażenia OEE

Rozliczanie produkcji

 • Możliwość szczegółowego rozliczania produkcji.
 • Precyzyjne określenie kosztu wytworzenia uzyskanego produktu.
 • Rozliczanie zleceń produkcyjnych może odbywać się według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych.

Pozostałe nasze strony