Działalność serwisowa może polegać na ewidencji i realizacji zleceń serwisowych świadczonych dla zewnętrznych podmiotów (np. serwis wyrobów własnych sprzedanych klientom w ramach obsługi posprzedażowej), jak również w obrębie przedsiębiorstwa (np. utrzymanie ruchu). W jednym i drugim przypadku system Comarch ERP XL udostępnia narzędzia realizacji procesów typowych dla obszaru serwisowego. 

Ewidencja serwisowanych urządzeń

 • Określanie dowolnych parametrów opisujących urządzenia i maszyny własne oraz obce,
 • Szybka identyfikacja właściciela oraz osoby odpowiedzialnej za urządzenie.

Planowanie zleceń serwisowych

przypomnienie
 • Rejestracja zlecenia (określenie zestawu usług, które powinny być wykonane w ramach zlecenia oraz przypisanie kontrahenta i serwisowanego urządzenia)
 • Przypisanie niezbędnych składników oraz robocizny, zgodnie z ich dostępnością,
 • Analiza kosztu oraz kalkulacja marży,
 • Wsparcie w tworzeniu planów przeglądów technicznych.

Realizacja zleceń serwisowych

 • Automatyzacja wydawania towarów niezbędnych do realizacji zlecenia,
 • Generowanie dokumentu pozwalającego na rozliczenie z kontrahentem,
 • Możliwość śledzenia stanu realizacji zleceń serwisowych przez kontrahentów z poziomu aplikacji Comarch ERP Pulpit Kontrahenta.

Monitoring zleceń i serwisowanych urządzeń

zlecenie serwisowe
 • Dostęp do historii każdego zlecenia serwisowego,
 • Pełna historyczność czynności realizowanych w związku z każdym urządzeniem.

Współpraca z Comarch Mobile Serwis

Comarch ERP XL zapewnia pełną integrację z aplikacją Comarch Mobile Serwis przeznaczoną dla pracowników działów serwisowych, którzy realizują przeglądy i naprawy własnych urządzeń jak również urządzeń sprzedanych Klientom. 

Z poziomu Comarch ERP XL użytkownik ma możliwość:

 • Planowania zleceń serwisowych do obsługi w Comarch Mobile Serwis.
 • Przeglądania stanu realizacji zleceń realizowanych w Comarch Mobile Serwis.
 • Realizowania zlecenia zaplanowanego w Comarch Mobile Serwis.
 • Planowania i podglądu wykonania wieloetapowych, rozbudowanych wizyt serwisowych realizowanych po stronie Comarch Mobile Serwis. 
Planowanie, zatwierdzanie i podgląd wykonania wizyt serwisowych możliwe jest również za pomocą aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, dedykowanej m.in. do kierowania zespołem serwisantów. 

Pozostałe nasze strony