chart

Program dla hoteli CHART dzięki swojej niezawodności, uniwersalności i modularnej budowie, znajduje szerokie zastosowanie w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, hostelach i sanatoriach. Systemy hotelowe z powodzeniem mogą być stosowane zarówno w małych, jak i dużych obiektach. Pomimo, że program CHART zawiera bogaty pakiet funkcji charakteryzuje się łatwością obsługi. 

Funkcjonalności

Recepcja:

Profesjonalna i kompleksowa obsługa rezerwacji

 • przyjmowanie nowych rezerwacji, modyfikacja istniejących
 • możliwość rezerwacji kategorii pokoju bez przydzielania konkretnego numeru
 • możliwość rezerwacji miejsca w pokoju
 • przyjmowanie i obsługa rezerwacji grupowych oraz indywidualnych
 • obsługa cenników zależnych od sezonów oraz typów pokoi
 • możliwość ustawienia ceny gwarantowanej spoza cennika dla rezerwacji
 • obsługa dwóch przedziałów wiekowych dzieci
 • planowanie wyżywienia dla gości na etapie rezerwacji, z uwzględnieniem wyżywienia dla dzieci
 • uwagi dotyczące gościa lub grupy
 • ustawienie oczekiwanej kwoty zaliczki
 • kontrola wpłaty wymaganej zaliczki
 • ustawienie rabatów przy rezerwacjach lub dla meldunków
 • możliwość prowadzenia rozliczeń z biurami turystycznymi, agentami lub innymi pośrednikami
 • wysyłka mailem potwierdzenia rezerwacji
 • generowanie potwierdzeń rezerwacji w formie papierowej
 • graficzna forma prezentowania rezerwacji
 • diagram obłożenia pokoi i porównanie z rokiem poprzednim
 • zestawienia aktualnego stanu pokoi prezentujące ilość przyjazdów, pobytów, wyjazdów oraz wyłączonych pokoi
 • wykres ilości przyjętych i anulowanych rezerwacji w ciągu dnia
 • kalkulator dostępności pokoi
 • raportowanie rezerwacji

Sprawne dokonywanie meldunków

 • meldowanie gości indywidualnych lub całych grup
 • meldowanie do pokoju lub na wybrane miejsce w pokoju
 • realizacja wcześniejszych rezerwacji
 • uproszczone meldowanie grupowe
 • domeldowanie kolejnej osoby do pokoju
 • przeniesienie gościa do innego pokoju
 • zmiana terminu wyjazdu
 • rezerwowanie usług dodatkowych
 • szybki podgląd bieżących meldunków
 • specyfikowane rodzaje pobytów usprawniające raportowanie
 • rezerwacja i realizacja usług dodatkowych
 • tworzenie zestawień i profilowanie gości
 • automatyczne obciążanie i przeliczanie rachunku gościa zgodnie z bieżącymi danymi meldunkowymi
 • przenoszenie zaliczek pomiędzy rezerwacjami oraz meldunkami
 • możliwość rozliczenia wszystkich lub wybranych gości
 • obsługa systemu zamków hotelowych i central telefonicznych
 • programowanie kart rabatowych dla systemu Gastro SZEF
 • predefiniowane karty pobytu w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim
 • możliwość edycji treści karty pobytu oraz dodania kolejnych wydruków
 • rejestracja zgody na przetwarzanie danych osobowych i wysyłanie informacji handlowych

chart1Nadzór i administracja

 • podgląd bieżącego stanu sprzątania pokoju
 • prognoza check-in wyłączenia pokoi w przypadku niespodziewanych awarii lub planowanych remontów
 • podgląd i zarządzanie stanem połączeń telefonicznych z pokoi, np.: automatyczna taryfikacja połączeń, blokowanie połączeń wychodzących, ustawianie budzenia
 • przesyłanie wiadomości pomiędzy stanowiskami pracy
 • wielopoziomowe, konfigurowalne uprawnienia

Rezerwacje

Istnieje dowolność w prowadzeniu rezerwacji oraz meldunków pojedynczego miejsca w pokoju lub całego pokoju. W zależności od potrzeb program umożliwia:

  • rezerwowanie i meldowanie gości w pokojach
  • rezerwowanie i meldowanie gości na łóżkach w poszczególnych pokojach – funkcjonalność przydatna dla sanatoriów, pensjonatów, hosteli i obiektów noclegowych

System rezerwacji zapewnia elastyczną formę obsługi obiektu i dostosowanie do potrzeb klientów.

Należności i sprzedaż:

 • chart4rozliczenie wszystkich lub wybranych usług z jakich korzystał klient lub grupa klientów
 • wyliczenie obciążeń gościa wg. aktualnych parametrów jego rezerwacji
 • rachunki gastronomiczne z programu POS automatycznie przenoszone są na konta rozliczeniowe klienta
 • „routing obciążeń” – automatyczne przenoszenie obciążeń z gościa na konto grupy
 • określenie płatnika należności za pokój, na którym gromadzone są obciążenia
 • proporcjonalny podział opłat za nocleg i wyżywienie dla każdego gościa w pokoju
 • przechowywanie odroczonych płatności na osobnych kontach
 • modyfikacja obciążeń zależna od potrzeb: grupowanie i rozgrupowywanie, scalanie i podział
 • nieograniczona ilość dodatkowych usług przechowywanych na rachunku gościa
 • automatyczne naliczanie obciążeń za połączenia telefoniczne
 • dokument sprzedaży wystawiany z obciążeń lub ręczny bez wcześniej naliczonych należności
 • walutowe dokumenty sprzedaży
 • możliwość ustalenia domyślnej formy płatności, skracającej czas wystawiania dokumentów

Elastyczność

 • szerokie możliwości zmiany treści dokumentów sprzedażowych – zależne od uprawnień
 • samodzielnie ustawiane okresy księgowe
 • definiowalne formy płatności
 • swoboda ustawienia numerowania dokumentów oraz ich formatów
 • możliwość prowadzenia dwóch osobnych rejestrów faktur
 • kontrola przyjętych zaliczek
 • automatycznie włączona lub opcjonalna fiskalizacja faktur
 • konfigurowalne logo hotelu na wydrukach faktur

 Kontrola

 • rejestracja każdej, przeprowadzonej operacji wykonanej przez użytkownika
 • ustawianie uprawnień określających poziom dostępu do poszczególnych funkcji (np. usuwania dokumentów lub wystawiania korekt)
 • możliwość drukowania szczegółowego rachunku informacyjnego zawierającego dane dotyczące gości i ich obciążeń
 • podgląd dokumentów archiwalnych
 • przesyłanie utworzonych dokumentów zapłaty do systemu finansowo-księgowego

chart3Obsługa dodatkowych zasobów

 • rezerwacja zasobów hotelowych, takich jak: sale, sauny, baseny, itp.
 • graficzna prezentacja zarezerwowanych oraz wykorzystanych zasobów
 • swobodna zmiana interwału czasowego wyświetlanego grafiku zasobów
 • cena zasobu wprowadzana ręcznie lub automatycznie przy pomocy wcześniej zdefiniowanego cennika
 • różnorodne rodzaje rozliczenia rezerwowanego zasobu tj.: paragon, faktura, obciążenie konta, uwzględnienie przedpłaty, uwzględnienie rabatów, bezpłatne rozliczenie
 • filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie zarezerwowanych oraz wolnych zasobów
 • nieograniczona ilość zasobów jaka może być kontrolowana przez program
 • brak ograniczenia na rodzaje zasobów będących pod kontrolą programu
 • natychmiastowe rozliczenie należności
 • możliwość przeniesienia należności za wykorzystanie zasobu na pokój lub konto gościa
 • drukowanie potwierdzeń zarezerwowanego zasobu

Obsługa wyżywienia

 • zmiany zaplanowanego żywienia w trakcie meldowania gościa do pokoju lub w trakcie jego pobytu
 • definiowanie posiłków wykluczających się np. śniadanie angielskie i śniadanie dieta
 • konfigurowalne wielkości porcji posiłków
 • automatyczne naliczenie należności za zaplanowane żywienie
 • przejrzysty diagram żywienia umożliwiający modyfikowanie, zamianę i usuwanie poszczególnych posiłków we wskazanym dniu
 • ustawianie kolejności posiłków
 • połówki posiłków dla dzieci
 • obsługa dodatkowego wyżywienia w przypadku gości nie mieszkających w obiekcie
 • rozbudowany system raportowania żywienia

Zestawienia i raporty

 • podział na prezentację danych bieżących i archiwalnych
 • raportowanie rezerwacji, meldunków, osób przyjeżdżających, obciążeń gości, osób przebywających w hotelu, wyjazdów
 • zestawienia finansowe prezentujące wynik hotelu, m.in: raporty kasowe, rejestry VAT, zestawienie sprzedaży, zestawienie przyjętych zaliczek, rejestr opłat klimatycznych
 • zestawienia statystyczne i marketingowe: obłożenia hotelu, rezerwacje wykonane przez pośredników, prognoza obłożenia i przychodów, zestawienie firm TOP, średnia cena pokoi, itp.
 • generowanie sprawozdania dla GUS: KT-1, DNU-R, odwiedziny turystów zagranicznych oraz wykorzystanie miejsc noclegowych
 • inne dostępne raporty, m.in.: raport urodzin gości hotelowych, raporty wyżywienia, raport GIODO, raportowanie czynności wykonanych przez recepcjonistę
 • możliwość tworzenia zestawień szczegółowych i zagregowanych z uwzględnieniem wielu różnorodnych kryteriów
 • możliwość konfiguracji zakresu treści na wydruku raportów

Archiwum

 • definiowanie danych w systemie tj.: słowniki towarów oraz usług, jednostki miary, formy płatności
 • dane dotyczące kontrahentów
 • dane dotyczące rezerwacji i meldunków
 • dane dotyczące faktur, paragonów, dokumentów kasowych
 • kontrola poprawności wprowadzanych danych: PESEL, NIP, pola wymagane (automatyczne pobieranie danych z GUS)
 • funkcje porządkowania danych dotyczących: usług, towarów, firmy, gości
 • podział na podgląd danych bieżących i archiwalnych
 • filtrowanie i wyszukiwanie danych
 • ustawienie dostępu i uprawnień

chart2

Integracja z systemami i urządzeniami zewnętrznymi

Centrale telefoniczne – integracja z systemem CHART umożliwia sprawną i spójną kontrolę nad połączeniami telefonicznymi, ustawianiem budzeń dla gościa, zmianę statusu pokoju

Zamki elektroniczne – zastępują tradycyjne zamki i klucze, wykorzystując technologię plastikowych kart magnetycznych, kart chipowych bądź zbliżeniowych identyfikatorów. Na karcie-kluczu może być zaprogramowany dostęp do pokoju oraz dodatkowych pomieszczeń np. siłowni, sauny itp. Karta-klucz może być również wykorzystana do opłacania rachunku w gastronomii

Obsługa płatności elektronicznych – natychmiastowa autoryzacja i potwierdzenie transakcji kartami płatniczymi

Drukarki fiskalne – system współpracuje z wszystkimi drukarkami najpopularniejszych polskich producentów urządzeń fiskalnych

Systemy finansowo-księgowe dokumenty sprzedażowe eksportowane bezpośrednio do systemu finansowo-księgowego, dzięki czemu pracownicy obiektu nie tracą czasu na przepisywania dokumentów oraz unikają pomyłek

Integracja z systemami rezerwacji internetowej – bezpośrednie połączenie z portalami do rezerwacji internetowej automatycznie wprowadza nowe rezerwacje i aktualizuje dostępność pokoi

 

Pozostałe nasze strony