optimed24

Optimed24 to oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przychodnią. Z systemu może korzystać praktycznie każda placówka medyczna, niezależnie od własnego schematu organizacyjnego. 

Optimed24 powstał z połączenia nowoczesnej architektury i sprawdzonych technologii. Program cechuje elastyczność i funkcjonalność oraz otwarta struktura i interoperacyjność z oprogramowaniem innych producentów. Nacisk, jaki położono na ergonomię pracy z Optimed24 sprawia, że nauka jego obsługi jest szybka, a korzyści z wdrożenia widoczne niemal od razu. 

Korzyści

Przyjazny interfejs

 • Intuicyjny i łatwy w użytkowaniu interfejs.
 • Możliwość konfiguracji i elastycznego dostosowania programu do własnych potrzeb.
 • Przyjazne opcje wyszukiwania i opcje ulubionych w module Gabinet.

Kompleksowe zarządzanie

 • Dostęp do szeregu funkcjonalności (modułów) wykorzystywanych przy realizacji procesu leczniczego. 
 • Kompleksowe zarządzanie placówką dzięki integracji z Comarch ERP Optima.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

 • Prowadzenie i przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia.
 • Bieżąca aktualizacja systemu do zmieniających się wymogów prawnych.

Bezpieczeństwo

 • Możliwość stworzenia kopii zapasowej wrażliwych danych medycznych zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia.
 • Wykorzystaniu zewnętrznych, bezpiecznych serwerów Comarch Data Center.
 • Opcja hostowania aplikacji w Comarch Data Center.

Aktualność

 • Program na bieżąco dostosowywany do regulacji prawnych (Ministerstwo Zdrowia, NFZ).
 • Aktualizacja słowników medycznych (ICD10, ICD9) oraz słowników bazy leków.
 • Rozwój aplikacji dostosowany do potrzeb klientów i rynku medycznego.

Obsługa komercji

 • Szybka obsługa i rozliczanie pacjentów i kontrahentów komercyjnych.
 • Grupowe rozliczanie pacjentów medycyny pracy.
 • Możliwość zarządzania pakietami i abonamentami.

Mechanizmy dla Rehabilitacji i Medycyny Pracy

 • Planowanie kolejności realizowanych świadczeń.
 • Szybka i intuicyjna rejestracja na zabiegi i świadczenia.
 • Sprawna obsługa ruchu chorych.

Badania laboratoryjne

 • Obsługa i zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne.
 • Możliwość pełnej integracji z systemami laboratoryjnymi Synevo i Diagnostyki.
 • Personel może zlecać i odbierać wyniki badań w postaci elektronicznej.

Funkcjonalności

Gabinet - EDM

Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej:

 • elastyczne tworzenie i dostosowywanie szablonów kart wizyty do potrzeb lekarza oraz danej specjalności
 • wystawianie i wydruk recept i skierowań, możliwość dołączenia zewnętrznej dokumentacji medycznej do systemu
 • dostęp do słownika kodów ICD-9, ICD-10 i aktualnej bazy leków
 • możliwość sygnowania wytworzonej dokumentacji podpisem elektronicznym

Rejestracja

Szybka i prosta rejestracja pacjentów na wizyty:

 • obsługa rejestracji bezpośredniej i telefonicznej
 • internetowa rejestracja na wizytę (e-rejestracja)
 • wysyłka powiadomień (SMS, e-mail) o statusie wizyty
 • integracja z eWUŚ
 • tworzenie grafików pracy, efektywne zarządzanie pracą personelu medycznego
 • zmiana terminu wizyty metodą przeciągnij i upuść
 • wystawianie dokumentów sprzedażowych
 • dodawanie zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta
 • planowanie cyklu rehabilitacji i rejestracja do medycyny pracy
 • możliwość integracji z portalami HaloDoktorze.pl i ZnanyLekarz.pl jako dodatkowy kanał rejestracji do specjalisty oraz idealny sposób na promocję placówki w Internecie

Rozliczenia z NFZ

Szybkie i zautomatyzowane prowadzenie rozliczeń z NFZ dedykowane jednostkom świadczącym usługi z zakresu m.in. POZ, KAOS, AOS, stomatologii:

 • import kontraktów NFZ, rozliczanie i sprawozdawanie przez Internet
 • automatyzacja procesu rozliczania
 • wykrywanie i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych
 • sprawna korektę rozliczeń
 • bieżąca aktualizację systemu do obowiązujących regulacji NFZ

Rehabilitacja

 • przyjazna dla użytkownika opcja planowania cyklów rezerwacji: cyklu wizyt dla danego pacjenta z uwzględnieniem liczby niezbędnych powtórzeń, czasu trwania zabiegów oraz przerw między kolejnymi zabiegami
 • optymalne planowanie zabiegów z odpowiednim wykorzystaniem bazy sprzętowej i personelu
 • szybka realizacja zleconych świadczeń

Punkt Pobrań

 • zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne
 • obieg dokumentacji w postaci elektronicznej zintegrowany z Modułem Gabinet i Rejestracja
 • wyszukiwanie zleceń oraz rejestracja pobranych materiałów
 • możliwość wykorzystania czytników kodów paskowych
 • moduł w pełni zintegrowany z popularnymi w Polsce systemami laboratoryjnymi (Synevo, Diagnostyka, aLAB) oraz poprzez HL7

Medycyna Pracy

 • kompleksowa obsługa świadczeń z zakresu medycyny pracy
 • szybki dostęp do dokumentacji pacjenta oraz planowanych specjalistycznych konsultacji
 • generowanie zleceń, skierowań i recept oraz dokumentów niezbędnych do orzecznictwa
 • sprawna rejestracja pacjentów

Cenniki i Pakiet

 • tworzenie, definiowanie i zarządzanie cennikami, pakietami medycznymi, słownikami świadczeń, umowami z kontrahentami, promocjami i rabatami
 • zarządzanie świadczeniami przysługującymi w ramach pakietów medycznych (np. abonament, prywatne ubezpieczenie, świadczenia medycyny pracy)
 • masowe operacje na cennikach i pakietach, pozwalające na optymalizacje czasu pracy

Finanse

 • wystawianie dokumentów sprzedażowych (rachunków, faktur, paragonów)
 • integracja i obsługa drukarek fiskalnych
 • możliwość integracji z Comarch ERP Optima

 Prowizje

 • indywidualne rozliczanie pracowników w systemie prowizyjnym na podstawie zrealizowanych świadczeń medycznych
 • automatyczne obliczanie prowizji (w modelu ryczałtowym, na podstawie udziału w przychodach lub zyskach)

 Analizy i Raporty

 • sprawne zarządzanie placówką medyczną i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów
 • dostęp do pakietu zdefiniowanych raportów, tworzenie indywidualnych, zaawansowanych analiz i zestawień w oparciu o dane zgromadzone w systemie

Administracja

Pełna konfiguracja oprogramowania:

 • ustawienie parametrów systemu
 • konfiguracja wymiany danych z systemami zewnętrznymi
 • określenie uprawnień użytkowników
 • aktualizacja systemu do nowych wersji
 • definiowanie szablonów karty wizyty
 • aktualizacja słowników i bazy leków

 

Pozostałe nasze strony