Unizeto

podpis elektroniczny

Firma jest jednym ze znanych w Polsce integratorów i producentów systemów informatycznych oraz dostawcą usług IT w formie outsourcingu. Oferuje swoje rozwiązania głównie dla instytucji publicznych oraz dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Koncentruje się na działalności w następujących sektorach: oprogramowanie i usługi związane z podpisem elektronicznym i dokumentem elektronicznym, dedykowane systemy na zamówienie, systemy rejestrów, zarządzanie tożsamością, usługi centrum danych oraz szkolenia i konsulting.

Specjalizuje się w zakresie rozwiązań i usług związanych z zaufaniem i bezpieczeństwem w sieci, wykorzystujących podpis elektroniczny i PKI . Pod marką CERTUM - Powszechne Centrum Certyfikacji prowadzone publiczne centrum certyfikacji świadczące usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym. 

KIR

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej, które wywierają znaczący wpływ na tworzenie i rozwój polskiej e-gospodarki. Swoje usługi i produkty kieruje do banków, instytucji finansowych, przedsiębiorstw, administracji publicznej, firm działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów. Priorytetem działalności KIR S.A. jest zapewnienie najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych, realizowanych za pośrednictwem systemów ELIXIR® (dla płatności krajowych w złotych) i EuroELIXIR (dla płatności krajowych i transgranicznych w euro). 

Zalety korzystania z podpisu elektronicznego:

  • Unikalność – każdy dokument elektroniczny posiada unikalny podpis elektroniczny ściśle związany z danym dokumentem. Nie można zatem podpisu elektronicznego przygotowanego dla danego dokumentu dołączyć do innego dokumentu. Taka manipulacja zostanie wykryta w momencie weryfikacji podpis elektronicznego.
  • Integralność – jakakolwiek zmiana dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym zostanie automatycznie wykryta w momencie weryfikacji przez odbiorcę podpisu elektronicznego dołączonego do dokumentu. Co ważne w przeciwieństwie do podpisu własnoręcznego weryfikacja podpisu elektronicznego zostanie wykona w aplikacji i nie wymaga ona żadnej specjalistycznej wiedzy od osoby, która weryfikuje podpis.
  • Niezaprzeczalność – tylko osoba posiadająca dane służące do składania podpisów, czyli tzw. klucz prywatny, korespondujący z danymi zawartymi w certyfikacie mogła wygenerować podpis elektroniczny pod danym dokumentem.
  • Potwierdzenie tożsamości – dane osoby składającej podpis elektroniczny zawarte w certyfikacie zostały potwierdzone przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Jeżeli podpis elektroniczny, został pozytywnie zweryfikowany, mógł on zostać złożony jedynie przez osobę wskazaną w certyfikacie, która posiadała klucz prywatny tworzący z danym kluczem publicznym jedną parę.

Dzięki tym zaletom podpis elektroniczny zapewnia bezpieczną i niezaprzeczalną komunikację w sieci internetowej.

Oferta Podpis elektoniczny

Pozostałe nasze strony