finanse.jpg

Gastro FINANSE to niezwykle proste i intuicyjne narzędzie pracy każdego managera. Zapewnia pełną kontro­lę kluczowych aspektów działalności gastronomicznej (analizę wszyst­kich kosztów, zobowiązań, płynności finansowej, inne). Odpowiedni dla po­jedynczego lokalu oraz sieci lokali ga­stronomicznych.

Minimum wprowadzania danych - maksimum analiz i zestawień

Większość programów wymaga wprowadzania dużej ilości szczegółowych danych pochłaniając tym samym czas managera. Mimo tego, że Gastro Finanse generuje bardzo szeroki zakres różnych analiz i zestawień, użytkownik wprowadza do systemu dane jedynie w podstawowym zakresie. Program umożliwia również import danych z GASTRO SZEFa. W efekcie czas poświęcony na pracę z programem ogranicza się do kilku minut dziennie.


Finanse i płatności

Gastro Finanse pozwala na efektywną kontrolę wielu kluczowych sfer działalności gastronomicznej. Analiza wyniku finansowego to podstawowe narzędzie każdego profesjonalnego managera. Dzięki temu modułowi nie tylko poznajemy zyskowność lokalu czy całej sieci, ale i analizujemy strukturę kosztową firmy, a tym samym kondycję finansową działalności. Finansowo - wskaźnikowa analiza food cost i beuerage cost to doskonałe uzupełnienie lub alternatywa dla prowadzenia gospodarki magazynowej. Moduły zarządzania zobowiązaniami oraz wskaźniki zadłużenia to te funkcje programu, które wspierają managera na drodze unikania jednego z największych zagrożeń w biznesie gastronomicznym- utraty płynności finansowej. 

Cechy programu:

  • Kontroluje wszystkie koszty – nie tylko surowce
  • Prosty i intuicyjny w obsłudze
  • Odpowiedni dla gastronomii pojedynczej i sieciowej
  • Minimum wprowadzania danych – maksimum analiz

Narzędzia managera:

Oprócz wielu analitycznych funkcji, Gastro Finanse to także podstawowy niezbędnik managera zawierający proste i intuicyjne narzędzia wspierające codzienną pracę, np.:

  • Grafiki pracownicze – efektywnie planuj prace z jednoczesnym prognozowaniem kosztów personalnych;
  • Kalkulator marż – korzystaj kiedy tworzysz nowe dania lub całe menu;
  • Inwentaryzacja dzienna – doskonałe narzędzie do wyrywkowej kontroli surowców;
  • Raport kasowy – kontroluj obrót i stan gotówki w firmie;
  • Druki – korzystaj z wzorów umów i druków wewnętrznych dla gastronomii.

Zbiór narzędzi managera to doskonałe uzupeł­nienie części analitycznej programu. Restaurator w jednym miejscu gromadzi zarówno narzędzia do analizy oraz do codziennej pracy managera, czy właściciela firmy gastronomicznej.

Pozostałe nasze strony