audyty informatyczne

Jeśli jest potrzeba przeprowadzenia audytu IT w firmie, nasi doświadczeni pracownicy przeprowadzą go kompleksowo i sprawnie .

Audyt wykonywany jest zgodnie z obowiązującymi standardami(np. CobiT, ISO 9001, ISO/IEC 27001) oraz powinien być przeprowadzany okresowo, dzięki czemu można uzyskać szczegółowe informacje na temat: 
  • stanu sprzętu(serwerów oraz stacji roboczych) oraz całej infrastruktury IT w firmie,
  • stanu oprogramowania oraz jego legalności,
  • niedoboru oraz uchybień sprzętu czy oprogramowania,
  • stanu zabezpieczenia danych oraz infrastruktury sieciowej w firmie,
  • potencjalnych szans na oszczędności, zyski,
  • innych bieżących potrzeb klienta.

Pozostałe nasze strony